Phải khẳng định rằng hiện tượng “ngồi nhầm lớp” đã là chuyện “thường ngày ở huyện” trên mọi vùng miền đất nước.